Konferencja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego

7 kwietnia odbyła się konferencja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego poświęcona prezentacji przygotowanych na zlecenie MGW materiałów edukacyjnych do nauczania o Akcji „Reinhardt”: „Tak, jak gdyby nas nigdy nie było. Akcja «Reinhardt» (Einsatz „Reinhardt”). Niemiecka operacja wymordowania Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa w latach 1942-1943.”

Wykład wprowadzający zatytułowany „A człowiek wierzył, zabierał do plecaka co miał najlepszego, zaszywał w ubranie pieniądze i szedł. Aktion «Reinhardt» w dystrykcie lubelskim.” wygłosiła kierowniczka Działu Naukowego MGW dr Martyna Grądzka-Rejak. Po wykładzie odbyła się projekcja filmu w reżyserii Michała Szymanowicza „Aktion Reinhardt”. Konferencję zakończyły warsztaty pokazujące możliwości pracy podczas lekcji z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych.

Kolejne konferencje dla nauczycieli połączone z prezentacją materiałów edukacyjnych będą miały miejsce w: Warszawie 24 kwietnia, Kielcach 28 kwietnia i Przemyślu – 11 maja.