Historia getta tematem piątej wystawy fotograficznej MGW

“Co trzeci spośród nas” to ekspozycja, która przedstawia dzieje warszawskiego getta. MGW prezentuje jej wirtualną odsłonę w związku z 77. rocznicą wybuchu powstania w getcie i przypadającą w listopadzie 80. rocznicą zamknięcia jego granic

17 kwietnia 2020

W związku z panującą epidemią muzeum musiało zrezygnować z zorganizowania wystawy na Placu Grzybowskim, mając nadzieję na ustawienie tam ekspozytorów z fotografiami, kiedy tylko sytuacja na to pozwoli. Wówczas, najprawdopodobniej w czerwcu, dział wystaw MGW planuje zorganizowanie oprowadzania kuratorskiego. Tymczasem zachęcamy do obejrzenia wszystkich plansz tutaj – https://1943.pl/wystawy/co-trzeci-sposrod-nas/. Piąta ekspozycja muzeum to zaproszenie do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat historii getta, przekazanymi w towarzyszących zdjęciom opisach w sposób przystępny i przygotowanymi dla szerokiego grona odbiorców.

Do września 1939 r. ludność żydowska stanowiła jedną trzecią mieszkańców stolicy i najliczniej zamieszkiwała rejon ulic Gęsiej, Świętojerskiej i Nalewek. To właśnie tam Niemcy postanowili utworzyć getto – największe w okupowanej Europie. Na wystawę „Co trzeci spośród nas” składa się dwadzieścia plansz. Wprowadzają one w dzieje getta, od jego utworzenia, poprzez samoorganizację życia codziennego osadzonych w nim ludzi, problemy z przeludnieniem, głodem i chorobami, handel, istniejące w nim życie kulturalne, proces jego likwidacji – tzw. Wielką Akcję – powstanie i jego pokłosie. Zdjęcia podchodzą m.in. ze zbiorów Bundesarchiv, Fundacji “Warszawa1939.pl”, Biblioteki Narodowej, Bildarchiv, Archiwum Państwowego w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Yad Vashem, USHMM, Ghetto Fighters` House, Muzeum Warszawy, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Instytutu Pamięci Narodowej i MGW. Kuratorem ekspozycji jest Rafał Kosewski z działu wystaw MGW. Wystawa została zorganizowana przez Muzeum Getta Warszawskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z patronatem medialnym rozgłośni Polskiego Radia RDC. Patronat honorowy sprawuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Anna Kilian

Zdj. Zatłoczone ulice getta, róg Dzikiej i Miłej w 1941 r. (MGW)