Galeria 10 | Powstanie

Zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego galerii dziesiątej wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego – „Powstanie”.

Powstanie w getcie warszawskim, upamiętnione dziś w kilku miejscach w Warszawie, jest jednym z najbardziej symbolicznych i znanych wydarzeń w historii Holokaustu.

Celem galerii jest przedstawienie historii powstania w odpowiednim kontekście historycznym oraz w odniesieniu do szerszej narracji o dziejach getta warszawskiego. W galerii poruszona zostanie problematyka postaw Polaków wobec powstania oraz kwestia ograniczonej pomocy udzielanej bojownikom przez polskie podziemie (głównie AK i Gwardię Ludową). Znaczna część galerii dotyczyć będzie struktury organizacyjnej i działalności ŻOB i ŻZW, ich operacji bojowych oraz powszechnego charakteru żydowskiego ruchu oporu, a także życia w getcie w czasie powstania. W tej galerii zaprezentowany będzie oryginalny Raport Stroopa – jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących powstania w getcie warszawskim i Holokaustu.

W filmie wystąpili: prof. Andrzej Żbikowski i rabin David Berman, kuratorzy galerii.