Fotorelacja | Wycieczka z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

W niedzielę 29 maja Warszawę odwiedziła wycieczka z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Dr Wiesława Młynarczyk z Działu Edukacji MGW oraz fotograf Robert Wilczyński oprowadzili uczestników po wystawie „Miasto żywych/Miasto umarłych”, znajdującej się na ogrodzeniu dawnego szpitala Bersohnów i Baumanów – docelowej siedzibie Muzeum Getta Warszawskiego.

fot. Robert Wilczyński