Fotorelacja | Wizyta prof. Omera Bartova w Szpitalu Bersohnów i Baumanów

30 listopada prof. Omer Bartov z Brown University w USA odwiedził dawny Szpital Bersohnów i Baumanów – docelową siedzibę Muzeum Getta Warszawskiego.

Profesor zwiedził teren Szpitala w towarzystwie dyrektora MGW Alberta Stankowskiego, wicedyrektora Hanny Wróblewskiej, głównego historyka prof. Daniela Blatmana oraz historyka i archeologa dr. Jacka Konika z Działu Naukowo-Badawczego.

Prof. Bartov poznał historię zabytkowego kompleksu budynków dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów oraz zobaczył artefakty wydobyte w trakcie wykopalisk, które obywały się pod kierownictwem dr. Jacka Konika w kwartale ulic Miłej – Dubois – Niskiej – Karmelickiej na warszawskim Muranowie. Miał też okazję dowiedzieć się szczegółów na temat niektórych ze znalezionych obiektów i zapoznać się z informacjami o przebiegu prac badawczych.

Prof. Omer Bartov jest historykiem, profesorem historii Europy i historii Niemiec na Uniwersytecie Browna w USA, autorem wielu publikacji naukowych i książek historycznych. Jest uważany za jednego z wiodących specjalistów w dziedzinie badań nad Holokaustem. Jest laureatem wielu nagród i stypendiów naukowych. Jego książka „Anatomy of a Genocide: The Life and Death of a Town Called Buczacz”, za którą w 2018 roku otrzymał nagrodę National Jewish Book Award, ukazała się w polskim tłumaczeniu w wydawnictwie „Czarne” w 2019 roku („Anatomia pewnego ludobójstwa: Życie i śmierć Buczacza”).