Fotorelacja | Wiceprezes IPN z wizytą w MGW

Dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, odwiedził 30 listopada teren prowadzonych przez Muzeum Getta Warszawskiego wykopalisk, Szpital Dziecięcy Bersohnów i Baumanów oraz biuro MGW.

Po wykopaliskach na terenie warszawskiego Muranowa gościa oprowadził archeolog i historyk, kierownik wykopalisk dr Jacek Konik z Działu Naukowo-Badawczego MGW. Opowiedział o przebiegu prac archeologicznych i udzielił informacji na temat znalezionych artefaktów.

Następnie dr Szpytma odwiedził teren dawnego Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów – docelową siedzibę Muzeum Getta Warszawskiego. Zapoznał się z historią powstania tego unikatowego zespołu architektonicznego oraz z koncepcją wystawy stałej, która docelowo ma być prezentowana w budynku głównym Szpitala. Zobaczył też obiekty znalezione podczas wykopalisk. „Zobaczyć to wszystko na własne oczy jest czymś niesamowitym” – podzielił się wrażeniami wiceprezes IPN.

W zwiedzaniu wykopalisk i Szpitala wiceprezesowi IPN towarzyszyli: dyrektor MGW Albert Stankowski i wicedyrektor Hanna Wróblewska.