Fotorelacja | Wernisaż wystawy „Zwykli/Niezwykli lekarze w getcie warszawskim – Anna Braude-Hellerowa i Franciszek Raszeja”

4 kwietnia odbył się wernisaż najnowszej wystawy czasowej MGW, „Zwykli/Niezwykli lekarze w getcie warszawskim – Anna Braude-Hellerowa i Franciszek Raszeja”.

fot. Robert Wilczyński (MGW)

Dzień wernisażowy rozpoczął się od uhonorowania pochówków Anny Braude-Hellerowej na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej oraz Franciszka Raszei na Starych Powązkach. Delegacja w składzie: dyrektor MGW Albert Stankowski, kurator wystawy Paweł Freus oraz reprezentujący Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Piotr Nowakowski, zapaliła znicze i złożyła kwiaty.

W godzinach 13–14:45 miał miejsce wernisaż wystawy. Rozpoczął się w podziemiu kościoła Wszystkich Świętych od krótkich przemówień. Głos zabrali: Albert Stankowski i Katarzyna Nowakowska-Sito z ramienia MGW, dyrektor ORSK w Poznaniu – dr Przemysław Daroszewski, w-ce prezydent Poznania – Jędrzej Solarski. Przemawiający podkreślili znaczenie postawy życiowej dwojga bohaterów wystawy i akcentowali główny cel pokazu: przypomnienie i uhonorowanie tych dwóch postaci. Wśród zaproszonych gości byli m.in. redaktor Marian Turski i reprezentantki Stowarzyszenia Ocalałych z Holokaustu. Następnie kurator krótko opowiedział o wystawie rzeczowej w sali ekspozycyjnej. Szczególnie zaakcentował obecność na pokazie oryginalnych dokumentów i muzealiów, a wśród nich obiektów wyjątkowych: dyplomu wraz z medalem „Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata”, przyznanych F. Raszei pośmiertnie w 2000 r., wypożyczone przez potomków doktora, oraz wydania książki z 1946 r. „Choroba głodowa: badania kliniczne nad głodem wykonane w getcie warszawskim z roku 1942”, w którym znalazł się tekst autorstwa A. Braude-Hellerowej oraz jedno (ostatnie) z trzech znanych jej zdjęć, pochodzącej z kolekcji MGW.

Po poczęstunku gości przeszli na Pl. Grzybowski, gdzie kurator zaprezentował plenerową część wystawy. Część gości następnie udała się na krótki spacer zachowanymi śladami dawnej dzielnicy żydowskiej i getta w Warszawie. Odwiedzono Synagogę Nożyków, dawny Szpital Bersohnów i Baumanów na ul. Śliskiej oraz zachowany fragment muru getta na ul. Siennej.

fot. Robert Wilczyński (MGW)

W wernisażu udział wzięli: Magdalena Erdman z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Biskup Rafał Markowski z Archidiecezji Warszawskiej; Burmistrz Dzielnicy Śródmieście Aleksander Ferens; Naczelnik Wydziału Promocji i Sportu Urzędu Dz. Wola Ewa Skrzecz; prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, dr hab. med. Tomasz Mazurek; Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong; prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Anna Stupnicka-Bando, Joanna Bąk z Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata; redaktor Marian Turski; przewodniczący TSKŻ Artur Hoffman; dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Monika Krawczyk wraz z zastępcą, Dariuszem Lipowskim; z-ca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski; Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. dr. hab. Michał Nowicki; dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego  im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr n. med. Przemysław Daroszewski; Konsultant Krajowy w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, prof. dr. hab. Jarosław Czubak; dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Poznania Katarzyna Kamińska; Proboszcz Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie ks. dr Piotr Waleńdzik; Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro; Anna Ruszczyńska z Tramwajów Warszawskich oraz Witold Banach z Polskiego Radia 24.

Robert Wilczyński (MGW)