Fotorelacja | Spotkanie edukacyjne i zwiedzanie wykopalisk

27 września Dział Edukacji MGW przeprowadził w Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Fredry spotkanie z nauczycielami z warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dział Edukacji zaprezentował ofertę edukacyjną Muzeum Getta Warszawskiego na rok szkolny 2022/2023. Zawiera ona propozycje lekcji, warsztatów, projektów edukacyjnych i spacerów po terenie byłego getta.

Nauczyciele otrzymali materiały edukacyjne dotyczące Akcji „Reinhardt” oraz zwiedzili wraz z dr. Jackiem Konikiem z Działu Naukowo-Badawczego MGW teren wykopalisk archeologicznych przy ul. Miłej i dawnej ul. Muranowskiej. W trakcie zwiedzania wykopalisk odwiedził nas rabin Szalom Dow Ber Stambler, który złożył wszystkim życzenia z okazji żydowskiego Nowego Roku — Rosz Ha-Szana 5783 — i zadął na szofarze.

Dziękujemy Dyrekcji LXXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry w Warszawie za możliwość przeprowadzenia spotkania w budynku szkoły.

Zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z ofertą edukacyjną MGW i kontaktu w sprawie zorganizowania lekcji w szkole lub online i spacerów edukacyjnych po terenie warszawskiego getta: edukacjamgw@1943.pl