Fotorelacja | Odsłonięcie tablic pamiątkowych przy ul. Stawki i Niskiej

27 stycznia, w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, w Warszawie odsłonięto dwie tablice pamiątkowe przypominające o zagładzie ludności żydowskiej z getta warszawskiego. Tablice zostały ufundowane przez Muzeum Getta Warszawskiego.

„Te tablice są nowymi punktami na warszawskim szlaku pamięci” – powiedział podczas uroczystości dyrektor MGW Albert Stankowski.

Pierwszą tablicę umieszczono na ogrodzeniu budynku przy ul. Stawki 5/7 (dawniej Stawki 21), gdzie w czasie istnienia getta warszawskiego od roku 1941 działał tzw. punkt dla uchodźców żydowskich z innych miejscowości. Od maja 1942 r. mieściła się tu komenda oddziału SS nadzorującego w latach 1942-1943 deportacje z getta warszawskiego do obozu zagłady w Treblince oraz do obozów na Lubelszczyźnie. Deportowanych Żydów gromadzono na jezdni i chodnikach dzisiejszej ul. Stawki, przy której wytyczono tzw. Umschlagplatz. Tu oczekiwali deportacji z Warszawy. W tym czasie wywieziono ok. 300 tysięcy Żydów, z których większość nie przeżyła wojny.

Drugą tablicę zawieszono na zabytkowym ogrodzeniu przy ul. Niskiej. Znajdowało się na tyłach budynku, w którym od maja 1942 roku mieściła się komenda SS. Południowa strona ulicy Niskiej znajdowała się w granicach getta od jesieni 1940 roku.

Przez to ogrodzenie zostały zrobione zdjęcia w czasie powstania w getcie warszawskim tłumionego przez esesmanów pod dowództwem Jurgena Stroopa. Widać na nich kamienice przy ulicy Niskiej 23 i 25 zniszczone w czasie powstania. W tym miejscu stoi teraz budynek szkolny. Żydowscy mieszkańcy tych kamienic zginęli w pożarze lub śmiercią samobójczą wyskakując z górnych pięter kamienic.

Na ogrodzeniu zachowały się również przestrzeliny pochodzące z czasów drugiej wojny światowej.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w listopadzie 2005 roku. Datę obchodów tego święta wyznaczono na 27 stycznia — tego dnia w 1945 roku żołnierze 60. armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego wyzwolili KL Auschwitz – największy niemiecki obóz koncentracyjny na okupowanych ziemiach polskich, gdzie od czerwca 1940 r. zamordowano ponad milion osób.