Fotorelacja | 80. rocznica zagłady getta w Radomsku

7 października w Radomsku odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę zagłady radomszczańskiego getta. W obchodach wzięła udział zastępczyni dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego Hanna Wróblewska.

Do Radomska przyjechali m.in. ambasador Izraela Yacov Livne, ambasador Argentyny Ana Maria Ramirez, urzędnicy dyplomatyczni z Francji i Niemiec, a także naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Organizatorem obchodów było The Kesselman Museum w Radomsku.

Uroczystości zaczęły się od przemówień gości i składania kwiatów pod pamiątkową Macewą, która znajduje się na terenie dawnego getta. Następnie uczestnicy ceremonii przeszli na dworzec kolejowy, gdzie została odsłonięta tabliczka upamiętniająca radomszczanina, bojownika getta warszawskiego, członka organizacji syjonistycznej „Haszomer Hacair” Tuwię Borzykowskiego. Tabliczkę sfinansowało Muzeum Getta Warszawskiego.

Getto w Radomsku było jednym z pierwszych gett w Polsce. Zostało zamknięte już w grudniu 1939 roku — w tym czasie zgromadzono w nim ok. 7 tysięcy Żydów z Radomska i okolic. Liczba ta szybko rosła: pod koniec istnienia getto zamieszkiwało już ponad 14 tysięcy osób. W październiku 1942 roku większość mieszkańców getta wywieziono do obozu zagłady w Treblince.

Szacuje się, że Zagładę przeżyło ok. 200-300 Żydów z Radomska. Jednym z Ocalałych był Herszele Kesselman, ojciec Racheli Kesselman, założycielki fundacji „Yiddele Memory” i dyrektorki The Kesselman Museum. Jak sama wspomina, zakochała się w Radomsku od pierwszego wejrzenia. Postanowiła otworzyć tu muzeum, upamiętniające losy lokalnej społeczności żydowskiej. W ten sposób w 2014 roku powstało The Kesselman Muzeum w Radomsku, pierwsze w Europie żydowskie muzeum pod gołym niebem. Muzeum składa się z ponad 50 tabliczek z informacjami o żydowskich mieszkańcach Radomska oraz o miejscach, związanych z życiem społecznym i religijnym radomszczańskich Żydów.