Fotorelacja | 80. rocznica śmierci Mordechaja Anielewicza

8 maja przy tzw. Kopcu Anielewicza odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę śmierci dowódcy ŻOB Mordechaja Anielewicza i innych bojowców z getta warszawskiego. Po części oficjalnej uczestnicy ceremonii odwiedzili teren wykopalisk prowadzonych przez Muzeum Getta Warszawskiego przy dawnej ul. Miłej 18.

Pod koniec powstania w getcie warszawskim Mordechaj Anielewicz ukrywał się w bunkrze przy ulicy Miłej 18, gdzie schronienie znalazło również ok. 300 innych osób, zarówno powstańców, jak i cywilów. 8 maja 1943 roku schron został otoczony przez Niemców, a ukrywających się w nim Żydów wezwano do poddania się. Niektórzy, głównie cywile, opuścili kryjówkę; bojownicy podjęli zaś nierówną walkę z nazistami. Kiedy dalszy opór stał się niemożliwy, Anielewicz i około 80 innych bojowców popełnili masowe samobójstwo. Tylko kilkunastu osobom udało się opuścić bunkier przez jedyne nieodkryte przez Niemców wyjście.

W 1946 roku w miejscu dawnego bunkra powstał usypany z gruzów okolicznych domów kopiec. Ustawiono na nim obelisk upamiętniający tych, którzy zginęli na Miłej 18.

W zorganizowanych przez Żydowski Instytut Historyczny uroczystościach upamiętniającej bojowców i cywili, którzy zginęli 80 lat temu, uczestniczyli m.in.: dyrektorka ŻIH Monika Krawczyk, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, przedstawiciele ambasady Izraela, polskich organizacji żydowskich oraz instytucji samorządowych.

Po składaniu kwiatów pod obeliskiem uczestnicy ceremonii na zaproszenie Alberta Stankowskiego udali się na zwiedzanie terenu wykopalisk prowadzonych na rogu ulic Miłej i Dubois, w okolicy, gdzie znajdował się tzw. bunkier Anielewicza. O przebiegu wykopalisk i o znalezionych artefaktach grupie opowiedziała prof. Anna Zalewska z Działu Naukowo-Badawczego MGW.

Prowadzone przez MGW badania wykopaliskowe na warszawskim Muranowie trwały od początku czerwca do końca sierpnia 2022 roku. W wyniku badań znaleziono kilka tysięcy artefaktów, które w przyszłości stanowić będą część wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego.