Elżbieta Brzuska

Elżbieta Brzuska (ur. 1939) została uratowana z warszawskiego getta przez małżeństwo Haliny i Stanisława Brzuskich. Na pytanie, czy zostali oni uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, odpowiada: „rodzice uważali, że ja byłam ich dzieckiem, i że to żadna zasługa kochać i wychować swoje dziecko.” Mówi również o swoich szczątkowych wspomnieniach z okresu wojny oraz rekonstruuje siatkę powiązań różnych organizacji zaangażowanych w pomoc Żydom.

Zapraszamy na cykl wywiadów filmowych, które zostały zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Swoimi wspomnieniami z czasu okupacji, jak i lat poprzedzających wojnę, podzielili się działacze ruchu oporu: żołnierze podziemia i harcerze, a także osoby Ocalałe z Zagłady.

Filmy dostępne są w trzech lokalizacjach: na stronie internetowej www.1943.pl, profilu społecznościowym FB i kanale YouTube MGW.

Cykl 30 wywiadów został przygotowany przez dział edukacji i wpisuje się w działalność #MGWonline. Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.