Dotacja: Getto w Warszawie – opowieść heroiczna

1. Produkcja krótkich form multimedialnych

Projekt był realizowany na stronach Muzeum Getta. Przygotowanie projektu obejmowało sporządzenie koncepcji kampanii edukacyjnej na temat powstania w getcie warszawskim skierowanej do młodzieży szkolnej i studentów i składającej się z krótkich form multimedialnych. Po przygotowaniu scenariuszy na podstawie źródeł historycznych oraz opracowań naukowych zostały nagrane krótkie wideo z udziałem uczniów warszawskich liceów, którzy opowiadali o historii getta warszawskiego, powstania w getcie oraz o wybranych postaciach historycznych.  Przygotowanie nagranych materiałów do publikacji obejmowało montaż wideo (38 postów na Instagramie oraz stories; 38 postów na TikToku), zrobienie napisów. Do wideo dodane były również animacje opracowane specjalnie na potrzeby projektu (historyczne postacie oraz symboliczne ilustracje życia getta w poszczególnych latach jego istnienia). Materiały są możliwe do wykorzystywania na lekcjach historii, języka polskiego oraz innych gdzie pojawia się wątek powstania w Getcie. Po raz pierwszy udostępniono uje na platformach Instagram i TikTok w dn. 11 kwietnia – 18 maja 2023 roku czyli w rocznice powstania. Podobny projekt został zrealizowany w rocznicę zamknięcia murów getta (17 postów, 17 filmików na Instagramie i 110 materiałów).

2. Broszura z historią upamiętnień Żydów warszawskich, w tym miejsc walk powstańczych (język polski i angielski)

Został opracowany napisany i wydany w dwóch wersjach językowych przewodnik po terenie dawnego getta warszawskiego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc związanych z historią powstania w getcie. Łącznie powstały opisy 61 obiektów, uzupełnione o materiał ikonograficzny (zdjęcia i mapy). Nakład – po 1000 egzemplarzy obu wersji językowych.

3. Aplikacja wiedzowa na smartfony

Zostały przygotowane materiały wideo, które umieszczono w aplikacji wiedzowej. Przygotowane materiały dotyczą przebiegu powstania w getcie warszawskim wraz z krótkim wprowadzeniem do historii funkcjonowania zamkniętej żydowskiej dzielnicy w Warszawie w okresie przed powstaniem, losów wybranych postaci historycznych (członkowie ŻOB i ŻZW, osób cywilnych Jurgen Stroop). Opracowane zostały również teksty uzupełniające materiały wideo i poszerzające wiedzę użytkowników na temat powstania w getcie oraz quizy, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli przy korzystaniu z aplikacji w nauczaniu szkolnym.

4. Organizacja dwóch seminariów wyjazdowych do miast powstań w gettach żydowskich

Pierwsze z dwóch seminariów wyjazdowych dla nauczycieli zorganizowane zostało w ramach odwiedzania miast żydowskich powstań do Będzina, Gliwic i Obozu Zagłady w Birkenau. Odbyło się w dniach 13-14 maja wzięło w nim udział  30 nauczycieli, edukatorów i przewodników z całej Polski. Drugie seminarium wyjazdowe do Białegostoku i Tykocina miało miejsce 7 i 8 października. Wzięło w nim udział 35 osób.

5. Konferencja promująca działania edukacyjne

Konferencja kończąca projekt „Getto w Warszawie-opowieść heroiczna” odbyła się 18.11. w Warszawie. Wzięło w niej udział 80 edukatorów, nauczycieli i przewodników z całej Polski.

6. Spacery edukacyjne (15) śladami getta warszawskiego i walk powstańczych

W dniach 19-22 kwietnia przeprowadzono 16 spacerów szlakiem walk powstańczych w języku angielskim, w których wzięło udział 138 osób. Kolejne oprowadzania odbyły się z okazji rocznicy zamknięcia murów getta  11 i 18.11. W spacerach wzięło udział 21 osób.

7. Realizacja filmu dokumentalnego w formacie HDTV, długość około 40-50 minut w jakości emisyjnej do telewizji oraz kin

Film dokumentalny „Getto w Warszawie-opowieść heroiczna” został poświęcony powstaniu w getcie warszawskim w 1943 roku w 80.rocznicę tego ważnego wydarzenia historycznego. Wyłoniono producenta tego filmu w trybie zamówienia kulturalnego. W dniu 5 czerwca 2023 Muzeum podpisało umowę na produkcje tego filmu z Fundacją Towarzystwo Projektów Edukacyjnych Pawła Zarzyckiego. Ze względu na ankesowanie umowy z wykonawcą i przedłużonymi pracami nad zakończeniem filmu premierę dokumentu przełożono na początek roku 2024 w związku z czym środki przeznaczone na promocję zostają zwrócone. Wersja filmu została skolaudowana wewnętrznie, natomiast premiera i promocja, z która związana będą wskaźniki przejdzie na rok 2024.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dotacji „Getto w Warszawie – opowieść heroiczna