Chanukija z XVIII wieku — nowy obiekt w kolekcji MGW

13 lutego kolekcja Muzeum Getta Warszawskiego wzbogaciła się o wyjątkowy eksponat – wykonaną z brązu monumentalną chanukiją o wysokości 162,5 cm. Trzon świecznika podtrzymywany jest przez trzy lwy, a część górna zwieńczona jest postacią orła.

Chanuka to trwające osiem dni radosne święto upamiętniające ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej po Powstaniu Machabeuszy. Każdego dnia zapala się kolejną świecę na ośmioramiennym świeczniku zwanym chanukiją.

Zdaniem naszego eksperta ds. naukowych rabina Davida Bermana, na świecie zachowało się zaledwie dziesięć chanukiji tego rodzaju. – Stanowią one część kolekcji m.in. Muzeum Żydowskiego w Nowym Jorku oraz Muzeum Żydowskiego w Budapeszcie. Najważniejsze jest jednak to, że nabyty przez Muzeum świecznik jest prawie identyczny do tego ze słynnej Wielkiej Synagogi na Tłomackiem, który jest obecnie prezentowany w Heichal Shlomo (dawnej siedzibie Naczelnego Rabinatu Izraela) w Jerozolimie.

Na podstawie mocnego podobieństwa do innych obiektów, widocznego m.in. w zdobiącej świecznik figurze orła, eksperci datują chanukiję na koniec XVIII wieku. Dziś stanowi ona ogromną wartość dla naszej kolekcji sztuki sakralnej oraz jeden z najbardziej imponujących artefaktów pochodzących z terenów Polski.