#BezPrzedawNIEnia

1 września ruszyła kampania, której celem jest upamiętnienie losów i strat państwa polskiego poniesionych w wyniku II wojny światowej.

W wojnie, która stała się prawdziwą katastrofą dla Polski i całego świata, zginęło prawie 6 milionów polskich obywateli. Prawie 3 miliony wśród nich stanowili polscy Żydzi: ponad 1,5 mln zagłodzono na śmierć w obozach koncentracyjnych – Auschwitz-Birkenau, Treblince, Bełżcu, Majdanku… Prawie pół miliona polskich Żydów zginęło w gettach i obozach pracy: w samym getcie warszawskim na skutek głodu i chorób zmarło sto tysięcy osób. Dołączając do kampanii, zainicjowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pragniemy więc oddać hołd ich pamięci.

Ogólnopolskiej kampanii towarzyszy wystawa #BezPrzedawNIEnia na Placu Piłsudskiego w Warszawie, która ruszyła 1 września, w dzień 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wystawa opowiada o polskich miejscowościach zniszczonych podczas wojny: na specjalnych planszach zestawione zostały przedwojenne zdjęcia pięknych zabytków architektury oraz fotografie powojennych ruin. Zdjęciom towarzyszą wersy z utworów poetyckich oraz wspomnienia specjalistów, którzy po wojnie brali udział w odbudowie polskich miast.

Oficjalny spot kampanii

„Polska doznała bezprecedensowych strat. (…) Zostaliśmy pozbawieni szans rozwojowych na wiele lat. Nie powstało i nigdy już nie powstanie setki tysięcy dzieł sztuki, książek, wynalazków. Nasze pokolenia na wiele, wiele lat naprzód zostały okaleczone. Skala tych zbrodni, tych strat jest bezprecedensowa. Dlatego mówimy #bezprzedawNIEnia” – mówił podczas otwarcia wystawy minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.  

Wystawa potrwa do 20 września. Materiały są również do pobrania na stronie niepodlegla.gov.pl.