Apel w poszukiwaniu oryginalnej rikszy

Powstające Muzeum Getta Warszawskiego zwraca się z apelem o pomoc.

Poszukujemy do celów wystawienniczych oryginalnej rikszy z okresu okupacji niemieckiej, a także innych oryginalnych obiektów z tego okresu pochodzących z gett na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Przyjmiemy lub zakupimy pamiątki, które zostaną poddane opiece konserwatorskiej, zabezpieczone i ulokowane we właściwych dla zabytków warunkach. Zaprezentowane na wystawie posłużą do celów edukacyjnych, naukowych i będą świadectwem historii.

Kontakt w tej sprawie:
Tel: +48 22 419 92 50
zbiory@1943.pl
Zielna 39, 00-108 Warszawa
www.1943.pl