Albert Stankowski członkiem Zarządu TSKŻ

23 października odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, podczas którego wyłoniono nowe władze TSKŻ. Wśród członków Zarządu organizacji ponownie znalazł się dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski.

TSKŻ jest najstarszą nieprzerwanie działającą organizacją żydowską w Polsce. Powstała w 1950 roku wskutek połączenia Centralnego Komitetu Żydów w Polsce i Żydowskiego Towarzystwa Kultury. Powstało z myślą o Żydach, którzy chcieli zachować swoją tożsamość w realiach powojennej Polski. TSKŻ zajmował się m.in.  organizacją wydarzeń kulturalnych i działalnością wydawniczą.

Obecnie głównym zadaniem TSKŻ jest zachowanie pamięci o Zagładzie poprzez organizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym, a także wsparcie instytucji kultury zainteresowanych tematyką żydowską. Wydaje również miesięcznik społeczno-kulturalny „Słowo Żydowskie / Dos Jidisze Wort”, który ukazuje się w języku polskim i w jidysz. Towarzystwo liczy dziś 15 oddziałów, które łączą ponad 900 członków z całej Polski.

Prezesem Towarzystwa pozostał Artur Hofman, wiceprzewodniczącą zaś — Klaudia Klimek. Wśród członków Zarządu znaleźli się również: Marek Michnowski, Michał Świdowski, Aleksander Rotsztajn oraz Jacek Młynarski.