Prelekcja prof. Konrada Zielińskiego na Pardes Festival w Lublinie

7 września prof. Konrad Zieliński z Działu Naukowo-Badawczego MGW wygłosił prelekcję „Żydowski Lublin i Żydowski Lwów: próba porównania” podczas Pardes Festival w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Dziękujemy obecnym za udział!

Dziesiąta edycja Pardes Festival | Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym i Janowcu zaczęła się 6 września i potrwa do 11 września 2002 roku. Jak zawsze, w tym roku program festiwalowy obejmuje spektakle, koncerty, spotkania z artystami i historykami, spacery tematyczne, zwiedzanie zabytków żydowskich i wykłady naukowe.

Festiwal zakończy się pokazem spektaklu poetycko-muzycznego „Sprawiedliwi” oraz piknikiem w janowieckim skansenie, gdzie wystąpi Orkiestra Galicja. Galicyjskie granie to projekt Kapeli Niwińskich poświęcony muzyce pogranicza polsko-ukraińskiego, a muzyka Orkiestry to podróż po dawnej Galicji – wielokulturowej krainie położonej na południowych krańcach współczesnej Polski.

Muzeum Getta Warszawskiego jest jednym z partnerów Padres Festival.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem festiwalu.