80. rocznica zagłady getta w Opocznie

Dokładnie 80 lat temu, 27 października 1942 roku, odbyła się największa wywózka Żydów z getta w Opocznie. Tego dnia ok. 3000 osób wysłano do obozu zagłady w Treblince.

Utworzone w listopadzie 1940 roku opoczyńskie getto objęło ulice: Piłsudskiego, Błotną, Kazimierza Wielkiego, Berka Joselewicza, Szpitalną. Przesiedlono tam ludność żydowską z Opoczna i okolicznych miejscowości — na niewielkim terenie znalazło się ok. 7 tysięcy osób. Przez ciasnotę w getcie szalały epidemie tyfusu, mieszkańcy umierali też z powodu głodu i braku dachu nad głową.

Żydzi w opoczyńskim getcie.

27 października 1942 roku ok. 3000 Żydów z opoczyńskiego getta zebrano przy moście na rzece Wąglance, a następnie deportowano do obozu zagłady w Treblince. W getcie zostało zaledwie  100 robotników żydowskich, których na początku 1943 roku również skierowano do Treblinki. Tylko nielicznym udało się uciec z transportu i uniknąć śmierci.

Obecnie na placu Kilińskiego, gdzie Żydów zgromadzono przez wywózką na śmierć, znajduje się tablica pamiątkowa. Co roku w tym miejscu odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary Zagłady. W tym roku organizowane są przez Muzeum Regionalne w Opocznie oraz Gminę Opoczno.