80. rocznica zagłady getta w Chełmie

W dniach 4-7 listopada w Chełmie odbędą się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę zagłady getta.

Getto w Chełmie powstało w październiku 1940 roku. Z samego początku znalazło się tam ok. 11 tysięcy Żydów — zmuszeni zostali do zamieszkania i pracy w nieludzkich warunkach, umierali z głodu i chorób lub byli mordowani przez okupantów.

Ostateczna zagłada getta nastąpiła 6 listopada 1942 roku, kiedy to ponad 3 tys. Żydów deportowano do obozu w Sobiborze. W mieście pozostało tylko ok. 1000 żydowskich rzemieślników, których zamieszczono w obozie pracy przymusowej. Część z nich na początku 1943 roku deportowano do Sobiboru, pozostałych zaś zamordowano w marcu 1943 roku na cmentarzu żydowskim przy ul. Kolejowej.

Uroczystości upamiętniające rocznicę likwidacji chełmskiego getta rozpoczną się w sobotę, 4 listopada, koncertem zespołu „Szalom Chełm”. W następnych dniach przewidziane są m.in.: spacer po terenie dawnego getta, wykład tematyczny, prezentujący wspomnienia byłych więźniów; marsze pamięci oraz odsłonięcie pomnika ofiar chełmskiego getta.

Organizatorami obchodów są Chelmer Organization of Israel, która zajmuje się dokumentowaniem historii żydowskiej w Chełmie, oraz chełmska Fundacja 4 Piętra. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się: Chełmska Biblioteka Publiczna, Muzeum Ziemi Chełmskiej oraz Forum Dialogu. Obchody objęte są patronatem Prezydenta Miasta Chełm Jakuba Banaszka.