Muzeum Getta Warszawskiego oficjalnie w Szpitalu Bersohnów i Baumanów

Marszałek Województwa Mazowieckiego i dyrektor Muzeum Getta Warszawy podpisali umowę dzierżawy dawnego budynku szpitalnego przy ul. Siennej 60. Otwarcie wystawy stałej zaplanowano na 2023 rok.

– Dziś otwieramy nowy rozdział w historii tego miejsca. Miejsca bardzo ważnego zarówno dla Narodu Żydowskiego, jak i Warszawy. Ten ufundowany przez dwie żydowskie rodziny szpital przez lata był wsparciem dla mieszkańców stolicy. Pracował w nim m.in. Janusz Korczak. Szpital był także świadkiem tragicznych wydarzeń w getcie warszawskim. Jestem przekonany, że utworzenie właśnie w tym miejscu Muzeum Getta Warszawskiego to godne zwieńczenie historii tego miejsca – podkreśla marszałek Adam Struzik.

– Dla Muzeum Getta Warszawskiego, które zostało powołane siedem miesięcy temu przez Premiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podpisanie umowy dzierżawy budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów to kluczowa decyzja. Od marca stworzyliśmy struktury i zarys działania nowej instytucji, zebraliśmy zespół i rozpoczęliśmy pracę nad programem oraz stałą wystawą. Od dziś możemy także, zgodnie z harmonogramem, rozpocząć przygotowania naszej siedziby na przyjęcie zwiedzających w 2023 roku – powiedział Albert Stankowski, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.

Foto: Maja Nowak
Muzeum Getta Warszawskiego zostało powołane w marcu 2018 roku. Od tego momentu przedstawiciele samorządu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Getta Warszawskiego prowadzili rozmowy dotyczące dzierżawy dawnego Szpitala Dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów w Warszawie na siedzibę tej instytucji. 15 października Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. W efekcie samorząd województwa wydzierżawi muzeum budynek na 30 lat. Co bardzo ważne, ma on być wykorzystywany do celów statutowych tej instytucji, w szczególności prowadzenia działalności kulturalnej.

– Mazel Tow – robimy to razem – to ważna sprawa – podsumował Naczelny Rabin Polski Michel Schudrich.

W uroczystości oprócz władz samorządowych i zespołu Muzeum wzięli udział: Naczelny Rabin Polski – Michael Schudrich, Szalom Ben Stambler rabin Chabad-Lubawicz, Stowarsyzenia Żydowski Instytut Historyczny, Towarzystwa Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce , Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.

Muzeum Getta Warszawskiego oficjalnie w Szpitalu Bersohnów i Baumanów