MGW i „Przystanek Historia” organizują seminarium dla nauczycieli

„Żydzi w czasie II wojny światowej — wybrane zagadnienia” to temat seminarium przeznaczonego dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, zorganizowanego przez Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” oraz Muzeum Getta Warszawskiego

Seminarium odbędzie się 1 lutego w siedzibie Centrum Edukacyjnego im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. Po przyjęciu zgłoszeń od 80 chętnych lista uczestników została zamknięta. Poniżej przedstawiamy uaktualniony program seminarium.

9.00 – 9.30 – Rozpoczęcie seminarium: dr Halina Postek (kierownik działu edukacji Muzeum Getta Warszawskiego), Tomasz Morawski (naczelnik Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia”. Prowadzenie: Barbara Pamrów (zastępca naczelnika Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia”)
9.30 – 12.00 – Grupa I: Spacer edukacyjny – Jagna Kofta (Muzeum Getta Warszawskiego)
9.30 – 10.15 – Grupa II: Prezentacja wystawy rzeźb Samuela Willenberga
10.15 – 10.30 – Przerwa kawowa
10.30 – 12.00 – „Przed utworzeniem getta. Żydzi w pierwszym roku wojny w Warszawie” – warsztaty dr Wiesławy Młynarczyk (Muzeum Getta Warszawskiego)
12.00 – 13.00 – Przerwa obiadowa
13.00 – 15.30 – Grupa II: Spacer edukacyjny – Jagna Kofta (Muzeum Getta Warszawskiego)
13.00 – 13.45 – Grupa I: Prezentacja wystawy rzeźb Samuela Willenberga
13.45 0 15.00 – Przerwa kawowa
14.00 – 15.30 – „Przed utworzeniem getta. Żydzi w pierwszym w pierwszym roku wojny w Warszawie” – warsztaty dr Wiesławy Młynarczyk (Muzeum Getta Warszawskiego)
15.30 – 15.45 – Przerwa kawowa
15.45 – 17.15 – „Geneza Holokaustu ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich” – wykład dra Jacka Młynarczyka (Muzeum Getta Warszawskiego)
17.15 – 17.30 – Przerwa kawowa
17.30 – 18.30 – Pokaz filmu dokumentalnego Roberta Kaczmarka „Paszporty Paragwaju”
18.30 – 19.00 – zakończenie seminarium

Anna Kilian

Fot. „Przystanek Historia” (Wikipedia)