Pierwszy rok z Muzeum Getta Warszawskieg

Szanowni Państwo,

2 marca minął rok od powołania Muzeum Getta Warszawskiego. Zaczynaliśmy od spotkań w bardzo małym gronie przy pożyczonym stole. Przed nami było utworzenie od podstaw nowej instytucji – od struktur organizacyjnych, przez zatrudnienie profesjonalnych pracowników, opracowanie statutu, do sformalizowania misji i celów. Dziś zatrudnieni są w niej ludzie pracujący nad programem naukowym, wystawami czasowymi, wydawnictwami, inwestycjami i promocją.

Pierwsza wystawa plenerowa została zorganizowana w lipcu 2018 roku i była poświęcona historii Szpitala Bersohnów i Baumanów. Zespół wystawienniczy MGW szykuje się do następnych, m.in. do ekspozycji poświęconej historii ulic Siennej i Śliskiej, przy których znajduje się przyszła siedziba muzeum. W rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim zostanie odsłonięta wystawa poświęcona Natanowi Rapaportowi – autorowi Pomnika Bohaterów Getta.

W tym roku muzeum po raz pierwszy szykuje cykl wydarzeń rocznicowych wspólnie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce. Pod koniec marca odbędą się trzydniowe warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i w ten sposób w praktyce rozpoczniemy działalność edukacyjną muzeum. W listopadzie z kolei – w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej – odbędzie się trzydniowa, międzynarodowa konferencja.

Muzeum ma już zespół naukowy, który pracuje pod kierunkiem światowej sławy historyka – profesora Daniela Blatmana z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie – jednego z najwybitniejszych naukowców zajmujących się tematyką Zagłady.

Wystawa stała Muzeum Getta Warszawskiego będzie się mieściła w historycznym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów. W ten sposób ratujemy zabytek, jeden z niewielu przedwojennych budynków w Warszawie i dziś chyba najstarszy obiekt wybudowany przez rodzinę żydowską.

Lecznica została ufundowana 140 lat temu przez żydowskich filantropów i służyła pacjentom wszystkich wyznań. Budynek znajduje się na terenie dawnego getta. Tu nie tylko leczono dzieci, ale także prowadzono badania nad chorobą głodową. W czasie powstania warszawskiego znajdował się tu lazaret Zgrupowania Chrobry II. Budynek pamięta Warszawę XIX i XX wieku, jest obserwatorem XXI wieku, świadkiem historii i unikatową budowlą w stolicy – niemal całkowicie zniszczonej podczas wojny. Muzeum Getta Warszawskiego czyni starania, aby obiekt ten wykupić na własność. W jego wnętrzu i na terenie wokół niego prowadzone są przeglądy użyteczności funkcjonalnej. Muzeum szykuje się do ogłoszenia konkursu architektonicznego. Także logotyp zostanie wybrany w międzynarodowym konkursie.

Nawiązujemy współpracę z placówkami muzealnymi w Polsce i na świecie. Pierwszą umowę o wspólnych działaniach podpisaliśmy z Muzeum Treblinka.

W styczniu Instytut Polski w Tel Awiwie zorganizował szereg konferencji w Izraelu. Wspólnie z profesorem Danielem Blatmanem spotkaliśmy się tam z dziennikarzami i przewodnikami. W mediach ukazało się wiele artykułów na ten temat – pośród nich m.in. obszerna relacja w „The Jerusalem Post”.

Zespół muzeum jest w stałym kontakcie ze środowiskami żydowskimi w Polsce. W spotkaniach informacyjnych uczestniczą m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Gminy Żydowskiej Wyznaniowej w Warszawie, Chabad Lubawicz, JCC, Stowarzyszenia Drugie Pokolenie, Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych, Fundacji Nissenbauma i wiele, wiele innych. W większości wydarzeń Muzeum Getta Warszawskiego uczestniczy Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Bardzo nam zależy, aby wystawa główna powstawała wspólnie.

Tworzymy dla przyszłych pokoleń.

Dyrektor Albert Stankowski