Webinarium | „Pamięć żydowska, pamięć polska, pamięć wspólna?”

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na webinarium Pamięć żydowska, pamięć polska, pamięć wspólna? Jak po drugiej wojnie światowej kreowano pamięć o powstaniu w getcie warszawskim z udziałem Tamary Włodarczyk. Spotkanie odbędzie się w środę 26 kwietnia o godz. 18.00 na platformie Zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/93919656426

Pamięć o powstaniu w getcie warszawskim to jeden z najważniejszych elementów tożsamości polskich Żydów po II wojnie światowej. Proces kształtowania się tej pamięci w Polsce na przestrzeni kilkudziesięciu lat związany był z próbami nadawania temu wydarzeniu nowych treści, dostosowywania go do bieżących celów politycznych, a nawet stopniowym odbieraniem mu żydowskiego charakteru. To także historia kreowania jednych bohaterów powstania, wymazywania innych albo świadomego pomijania niektórych uczestniczących w powstaniu środowisk lub organizacji.

Niezwykle ważne jest to, jak w tym procesie odnajdywały się organizacje żydowskie, a przede wszystkim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, które od 1951 roku było żydowskim współorganizatorem oficjalnych obchodów i depozytariuszem pamięci o powstaniu w getcie warszawskim.

O tym procesie opowie Tamara Włodarczyk – autorka publikacji o społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku i przewodników po żydowskim Dolnym Śląsku, edukatorka i animatorka kultury. Od 1999 roku zawodowo związana z organizacjami żydowskimi – pracowała m.in. w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce oraz Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, gdzie zajmowała się dziedzictwem żydowskim na Dolnym Śląsku. Współpracuje także z Muzeum POLIN oraz niemieckimi instytucjami zajmującymi się dziedzictwem żydowskim na Śląsku. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Wrocławia.

Moderatorką webinarium będzie Maria Makarowa z Działu Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego. Zapewniamy tłumaczenie z języka angielskiego na polski. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Spotkanie z Tamarą Włodarczyk wpisuje się w cykl comiesięcznych webinarów związanych tematyką z obchodami 80. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, których organizatorem jest Muzeum Getta Warszawskiego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.