Uroczysty pochówek szczątków ofiar Zagłady na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie

W dniu dzisiejszym, 14 września o godz. 11:00, na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie odbył się uroczysty pochówek szczątek ofiar Zagłady, znalezionych w lipcu tego roku podczas prac remontowych na terenie byłego getta warszawskiego.

19 lipca 2021 roku w trakcie prac związanych z konserwacją piwnic domu mieszkalnego przy ulicy Miłej w Warszawie odnaleziono ludzkie szczątki. Znajdowały się poniżej poziomu współczesnych piwnic w gruzach kamienic znajdujących się w czasie drugiej wojny światowej na terenie Getta Warszawskiego. Fundacja Jeden Muranów powiadomiła o tym fakcie Policję, Komisję Rabiniczną do spraw Cmentarzy i Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Odnalezione szczątki zostały zabezpieczone przez policyjnych techników i przedstawicieli Komisji Rabinicznej do spraw Cmentarzy. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności Prokurator wydał stronie żydowskiej szczątki ofiar Zagłady celem umożliwienia ich pochówku zgodnie z żydowską tradycją.

W ceremonii uczestniczyli członkowie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz rabin Yehoshua Ellis, również przedstawiciele Muzeum Getta Warszawskiego: rzeczniczka prasowa Katarzyna Brzezińska i ekspert ds. naukowych, rabin David Berman.