Uroczystość zapalenia zniczy pod fragmentem muru getta

16 listopada o godz. 13:00 rozpoczęły się oficjalne obchody 81. rocznicy zamknięcia granic getta warszawskiego.

Odbyła się uroczystość zapalenia zniczy pod fragmentem muru getta przy ul. Siennej 53, w której udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, instytucji kultury oraz społeczności żydowskiej, m.in.: wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, minister Adam Niemczewski, minister Jarosław Wenderlich, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, rabin Chabad-Lubawicz Szalom Dow-Ber Stambler, charge d’affaires Ambasady Izraela w Polsce ​Irit Yakhnes, burmistrz dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Aleksander Ferens, zastępcy burmistrza dzielnicy Wola: Grażyna Orzechowska-Mikulska i Wojciech Lesiuk, dyrektor kancelarii marszałka województwa mazowieckiego Magdalena Flis, dyrektor XII LO im. Henryka Sienkiewicza Elżbieta Wysmołek oraz gospodarzy wydarzenia: przewodniczący TSKŻ Artur Hoffman, dyrektor MGW Albert Stankowski.