Uroczystość posadzenia drzew i osłonięcia kamieni upamiętniających Sprawiedliwych

Wczoraj, 23 września w Ogrodzie Sprawiedliwych odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic i posadzenia drzewek upamiętniających siedem kolejnych osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Muzeum Getta Warszawskiego.

Komitet Ogrodu Sprawiedliwych wytypował siedem kolejnych osób uhonorowanych w roku 2020 i 2021: Hranta Dinka, Julię Ilisińską, Karola Modzelewskiego, Stanisława Jewgrafowicza Pietrowa, Antoninę Wyrzykowską, Liu Xiaobo i Emanuela Ringelbluma. Ostatni spośród nich był inicjatorem powstania grupy Oneg Szabat i twórcą podziemnego archiwum getta warszawskiego.

_______________________________________________________________________________________________

Sprawiedliwi to ci, którzy występowali w obronie godności człowieka w czasach wojen i zbrodni w XX i XXI wieku. Na ich cześć 6 marca został ustanowiony Europejskim Dniem Pamięci o Sprawiedliwych. Decyzja ta została podjęta przez Parlament Europejski w maju 2012 roku z inicjatywy działającego we Włoszech Komitetu Światowego Ogrodu Sprawiedliwych (GARIWO).

Tytułem Sprawiedliwego honorowane są jedynie osoby nieżyjące. Tytuł jest przyznawany za konkretny czyn. Wyboru trzech osób spośród zgłoszonych, które upamiętniane są w stołecznym Ogrodzie Sprawiedliwych, dokonuje Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie, w skład którego wchodzą wybitne osobistości ze świata edukacji, kultury oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

Pierwszy polski Ogród Sprawiedliwych powstał w 2014 roku z inicjatywy Domu Spotkań z Historią, włoskiej Fundacji Gariwo, przy wsparciu Burmistrza Dzielnicy Wola i premiera Tadeusza Mazowieckiego, który jednogłośnie został wybrany pierwszym przewodniczącym warszawskiego Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych. Dotychczas uhonorowani zostali: Jan Karski, Marek Edelman, Tadeusz Mazowiecki, Anna Politkowska, Magdalena Grodzka-Gużkowska, Antonia Locatelli, Petro Hryhorenko, Nelson Mandela, Hasan Mazhar, Władysław Bartoszewski, Witold Pilecki, ksiądz Jan Zieja, Natalia Gorbaniewska, Jan Jelinek,  Roberto Kozak, Rafał Lemkin, Armin Wegner,  ks. Adalbert Wojciech Zink, Ewelina (Ewa) Lipko Lipczyńska, Arsienij Rogiński oraz Raoul Wallenberg.

Warszawski Ogród Sprawiedliwych posiada szczególną symbolikę. Powstał na terenie byłego getta, w bliskości Pawiaka i kościoła św. Augustyna, który jako jedyna budowla w całości ostał się z powojennej pożogi. Jest jedynym w Polsce miejscem łączącym pamięć o różnych wydarzeniach i doświadczeniach – upamiętnia Sprawiedliwych wielu kultur, wyznań i narodowości. [za: Dom Spotkań z Historią, https://sprawiedliwi.dsh.waw.pl/32-7-edycja-upamietnien-w-warszawskim-ogrodzie-sprawiedliwych,zwyd]