Upamiętnienie Jana Maletki

25 listopada w Treblince odbyły się uroczystości upamiętniające Jana Maletkę, zamordowanego za pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej.

Upamiętnienie Jana Maletki jest częścią programu „Zawołani po imieniu”, który prowadzi Instytut Pileckiego. Projekt ten, stworzony przez profesor Magdalenę Gawin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma na celu wydobycie z niepamięci historii Polaków, którzy za ratowanie Żydów skazanych na Zagładę zapłacili swoim życiem i życiem swoich najbliższych.

Niemiecki nazistowski obóz zagłady Treblinka II był jednym z trzech (obok Bełżca i Sobiboru) ośrodków masowej eksterminacji utworzonych w celu likwidacji Żydów z Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białystok. Szacuje się, że w okresie jego funkcjonowania (od lipca 1942 r. do listopada 1943 r.) zamordowano w nim 800 000 – 900 000 Żydów i Romów. Mimo wprowadzenia przez niemieckiego okupanta kary śmierci za pomoc Żydom kolejarze starali się udzielać pomocy ludziom stłoczonym w towarowych wagonach. 20 sierpnia 1942 r. na stacji w Treblince, podczas podawania wody uwięzionym w wagonach Żydom, został zastrzelony pracownik kolei Jan Maletko.

Podczas uroczystości Muzeum Getta Warszawskiego reprezentowała Joanna Dudelewicz, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych i Inwestycji.