Szlamek Szuster (06.04.1926–1943)

bohater powstania w getcie warszawskim

Szlamek (właściwie Szlama Lejb) Szuster urodził się w Pruszkowie, prawdopodobnie 6 kwietnia 1926 r. (niektóre źródła jako datę podają 18 września) w domu przy ul. Komorowskiej 8. Jego ojcem był kamasznik Moszek Szuster, a matką Bajla. Był jedynym żydowskim uczniem w klasie w szkole powszechnej w Pruszkowie (wg informacji zawartej w „Sefer Pruszkow”).

W getcie warszawskim Szlamek utrzymywał rodzinę ze szmuglu – przywoził różne drobiazgi z Pruszkowa, a potem sprzedawał je z matką na ulicy. Przez pewien czas pracował na farmie czerniakowskiej ze swoją siostrą Helą. W kwietniowym powstaniu należał do grupy Droru Henocha Gutmana na terenie szopu szczotkarzy. Kiedy Gutman został ranny na Franciszkańskiej, Szlamek przejął dowództwo grupy. 8 maja wychodził z getta kanałami. Kiedy wreszcie otwarto właz przy ul. Prostej i umożliwiono wyjście na powierzchnię, Szlamka posłano po resztę ludzi z bocznych kanałów. Nie zdążyli wrócić; ciężarówka z powstańcami zdążyła odjechać. Szlamek Szuster zginął najpewniej przy włazie z kilkunastoma pozostałymi tam bojowcami.