Stare i nowe historie warszawskiego Śródmieścia | Старые и новые истории Средместья Варшавы

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na kolejny spacer z cyklu bezpłatnych spacerów po Warszawie dla osób uchodźczych z Ukrainy, który odbędzie się w niedzielę 17 lipca o 11:00.

[RUSSIAN BELOW] 

Tym razem będziemy spacerować po centralnych ulicach Warszawy w południowej części Śródmieścia. Na większości z nich do dziś są stare przedwojenne kamienice, kapliczki na podwórkach, okazałe gmachy instytucji. Tuż obok po wojnie wybudowano nowe socrealistyczne osiedla z charakterystycznymi rzeźbami i malowidłami.

 • skąd w Warszawie się wzięły Aleje Jerozolimskie;
 • gdzie z kuli ziemskiej zdjęto sierp i młot;
 • gdzie jako student mieszkał Julian Tuwim;
 • czy siłownia może działać w banku;
 • co łączy Wolfa Hufnagela, handlującego na żydowskich bazarach, i marszałka Piłsudskiego;
 • na jakich podwórkach są schowane pałacyki;
 • gdzie znajdziesz trochę jesieni upalnym latem;

a także wiele innych ciekawych miejsc ze swoimi historiami czeka nas na trasie spaceru.

Czas trwania wycieczki – ok. 2,5 godzin. Przewodnik będzie trzymał w rękach tabliczkę „wycieczka – Śródmieście”. Spacer odbędzie się w języku rosyjskim.

Spacer poprowadzi Masza Makarowa z Działu Edukacji MGW. Jest historyczką, przewodniczką po Warszawie, autorką bloga Warszawa na pamięć (@warsaw.to.remember) i doktorantką UW.

Музей Варшавского гетто приглашает на очередную прогулку из цикла бесплатных прогулок по Варшаве для беженцев из Украины.

На этот раз мы прогуляемся по центральным улицам Варшавы в южной части Средместья. На большинстве из них до сих пор находятся довоенные дома, часовенки во дворах, величественные здания разных учреждений. По соседству после войны был построен новый социалистический район с характерными скульптурами, который спустя 70 лет тоже стал памятником истории Варшавы.

 • откуда в Варшаве появились Иерусалимские аллеи;
 • где с земного шара сняли серп и молот;
 • в каком доме, будучи студентом, жил Юлиан Тувим;
 • может ли тренажерный зал находиться прямо в банке;
 • что общего между Вольфом Хуфнагелем, торгующим на еврейских базарах, и маршалом Пилсудским;
 • в каких дворах спрятались дворцы;
 • где можно найти немного осени жарким летом;

а также множество других интересных мест со своими историями ждут нас на этом пешеходном маршруте.

Экскурсовод будет держать в руках табличку „Экскурсия – Средместье”. Прогулка пройдет на русском языке. Продолжительность экскурсии примерно 2,5 часа.

Экскурсию проведет Маша Макарова – сотрудница отдела образования Музея варшавского гетто, историк, экскурсовод по Варшаве и автор инстаграма “Варшава на память” (@warsaw.to.remember), аспирантка Варшавского университета.