Stare Miasto Warszawy. Spacer dla osób uchodźczych | Старый город в Варшаве. История и легенды – экскурсия для беженцев

Muzeum Getta Warszawskiego rozpoczyna cykl spacerów varsavianistycznych dla osób uchodźczych z Ukrainy. Chcemy opowiedzieć nie tylko wojenną historię Warszawy i historię getta warszawskiego, ale również zapoznać tych, którzy wyjechali ze swoich miast z powodu wojny rozpoczętej przez Rosję i znaleźli schronienie w Polsce, ze współczesną Warszawą, jej historią i legendami jak również z losami jej mieszkańców – m.in. warszawskich Żydów.

[RUSSIAN BELOW]

Cykl spacerów rozpoczniemy w samym sercu polskiej stolicy – na warszawskiej Starówce, odbudowanej po II wojnie światowej i wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Właśnie w granicach Starego Miasta mieszkali pierwsi warszawscy Żydzi. Postaramy się odnaleźć miejsce, w którym kiedyś znajdowała się ulica Żydowska, i poznamy legendę o tym, jak Żydzi pojawili się w Polsce.

Odkryjemy również historię Placu Zamkowego, przejdziemy krętymi uliczkami Starego Miasta, przyjrzymy się kamienicom ozdobionym freskami i malowidłami, znajdziemy miejsce, w którym dzielny krawiec pokonał bazyliszka, porozmawiamy o tym, dlaczego Warszawa nazywa się Warszawą i dlaczego symbolem miasta stała się Syrenka, której rzeźba stoi na Rynku.

Na Starym Mieście nie sposób nie wspomnieć o historii powstania warszawskiego 1944 roku – porozmawiamy o tym przy jednym z pomników przy murach Starej Warszawy, pod który warszawiacy co roku 1 sierpnia przynoszą zabawki.

Miejsce spotkania – przy Kolumnie Zygmunda na Placu Zamkowym (https://goo.gl/maps/VW1aoiCszQo8gNT88).
Data – 1 maja o godz. 11:00

Spacer potrwa ok. 2 godzin i skończy się również na pl. Zamkowym. Będzie prowadzony w języku rosyjskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Spacer poprowadzi Masza Makarowa z Działu Edukacji MGW. Jest historyczką, przewodniczką po Warszawie, autorką bloga Warszawa na pamięć @warsaw.to.remember i doktorantką UW.

Następne spacery z cyklu również będą się odbywały w niedzielę. Zapowiedzi pojawią się na stronie oraz facebooku Muzeum Getta Warszawskiego.

Музей варшавского гетто начинает цикл экскурсий по Варшаве для беженцев из Украины. Мы хотим рассказать не только о военной истории Варшавы и истории варшавского гетто, но и познакомить тех, кто сейчас оказался в Польше, покинув свои города из-за войны, которую ведет Россия, с современной Варшавой, его историями и легендами, а также с судьбами его жителей разных времен – в том числе, варшавских евреев.

Первая из экскурсий пройдет по самому сердцу польской столицы – Старому городу Варшавы, возрожденному после окончания Второй мировой войны и внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В истории Старого города переплетаются правда и многочисленные легенды. Когда-то именно в черте Старого города жили первые евреи, оказавшиеся в Варшаве. Конечно, мы постараемся найти место, где когда-то была улица Еврейская и узнаем легенду о том, как евреи появились в Польше.

Мы также откроем историю Замковой площади, пройдем по извилистым улочкам Старого города, присмотримся украшенным фресками домам, найдем место, где храбрый портной победил василиска, поговорим о том, почему Варшава называется Варшавой и почему символом города стала русалка, скульптура которой стоит на Рыночной площади.

В Старом городе невозможно не упомянуть и историю Варшавского восстания 1944 года – о ней мы поговорим у одного из памятников у стен Старой Варшавы, к которому варшавяне каждый год 1 августа приносят мягкие игрушки.

Место встречи – у колонны Сигизмунда на Замковой площади 1 мая в 11.00 (https://goo.gl/maps/VW1aoiCszQo8gNT88) Прогулка бесплатная. Она продлится примерно 2 часа и закончится на Замковой площади. Прогулка пройдет на русском языке.

Экскурсию проведет Маша Макарова – сотрудница отдела образования Музея варшавского гетто, историк, экскурсовод по Варшаве и автор инстаграма @warsaw.to.remember, аспирантка Варшавского университета. Следующие экскурсии будут проходить также по воскресеньям. Анонсы будут публиковать на фейсбук-странице Muzeum Getta Warszawskiego.