Seminarium dla nauczycieli | „Życie codzienne w getcie warszawskim”

20 listopada, w związku z 81. rocznicą zamknięcia warszawskiego getta, odbyło się seminarium dla nauczycieli „Życie codzienne w getcie warszawskim”, organizowane we współpracy z Przystankiem Historia IPN. W seminarium, które miało formułę online, uczestniczyło 86 nauczycieli z całej Polski. Referaty zaprezentowali między innymi pracownicy Działu Edukacji i Działu Naukowo-Badawczego MGW.