Rok 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego

Na 54. posiedzeniu w dniu 29 listopada 2022 roku Senat RP podjął uchwałę o ustanowieniu Roku 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego.

Z wnioskiem ogłoszenia następnego roku Rokiem Pamięci Bohaterów i Bohaterek Getta Warszawskiego wyszło Muzeum Getta Warszawskiego. Inicjatywa została poparta przez kilkunastu senatorów, którzy złożyli projekt uchwały do Senatu. Uchwała została przyjęta w jednogłośnym głosowaniu.

Uchwałę z rąk Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego przyjęli ambasador Izraela Yacov Livne i dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski.

W kwietniu 2023 roku przypada 80. rocznica powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej i zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

„Powstańcy nie mieli nadziei na zwycięstwo. Kierowała nimi chęć odwetu na Niemcach i zadania wrogowi możliwie wysokich strat. Wybrali śmierć z bronią w ręku. […] W 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim, ustanawiając rok 2023 Rokiem Pamięci Bohaterów i Bohaterek Getta Warszawskiego, Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd poległym oraz tym, którzy przeżyli i do końca swoich dni podnosili głos protestu przeciwko zbrodniczym planom zagłady narodu żydowskiego” – czytamy w przyjętej przez Senat uchwale.

„W imieniu zespołu Muzeum Getta Warszawskiego […] chciałbym z całego serca podziękować za życzliwe przyjęcie przez Senat naszej propozycji. Przy tej wyjątkowej okazji chcielibyśmy wprowadzić do publicznej świadomości fakt, że w szeregi bohaterek i bohaterów getta zaliczamy nie tylko tych, którzy walczyli z bronią w ręku przeciwko niemieckiemu okupantowi” –  powiedział po przyjęciu uchwały dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski.

„Za murami getta aktywny opór stawiały dziesiątki tysięcy Żydów […]. Fenomen oporu cywilnego na ogromną skalę, który miał miejsce w getcie warszawskim, wciąż jeszcze nie jest powszechnie znany. Jeszcze nie dość głośno mówi się o heroicznej postawie uwięzionych w getcie kobiet, oraz istotnej roli dzieci, które niejednokrotnie przejmowały role opiekunów rodzin i zapewniały środki do przeżycia swoim rodzicom. Mamy nadzieję, że dzięki przyjęciu przez Senat inicjatywy Muzeum Getta Warszawskiego te niezwykle ważne tematy staną się istotną częścią świadomości społecznej w naszym kraju” – dodał.

W roku rocznicowym Muzeum Getta Warszawskiego zaplanowało szeroki program obchodów, obejmujący między innymi koncerty, wystawy, webinaria i warsztaty dla młodzieży. Zachęcamy do śledzenia naszej strony, gdzie niedługo publikowane będą zapowiedzi tych wydarzeń.