Kazimierz Moczarski: „Rozmowy z Katem”

„Jürgen Stroop siedział w jednej celi z AK-owcem Kazimierzem Moczarskim, który przeprowadzał z nim wywiad-rzekę. Stroop opowiadał mu o całym swoim życiu, ale także o powstaniu w getcie” – mówi dr Wiesława Młynarczyk, główna specjalistka w Dziale Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego i pomysłodawczyni filmowego cyklu reportaży „Getto w literaturze”. Druga część projektu skupia się na „Rozmowach z katem” Kazimierza Moczarskiego – wywiadzie z SS-Gruppenführerem Jürgenem Stroopem, odpowiedzialnym za stłumienie powstania w getcie warszawskim, autorem tzw. Raportu Stroopa.

„Getto w literaturze” przybliża cztery publikacje: „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall, „Rozmowy z katem” Kazimierza Moczarskiego, „Campo di Fiori” Czesława Miłosza i „Wspomnienia. Moja wersja” Wacława Izaaka Kornbluma. Celem projektu jest ukazanie getta z trzech perspektyw: ofiary, kata i świadka – zaangażowanego lub obojętnego. W każdym z odcinków jego bohaterowie poznają miejsce akcji, konfrontując je z dzisiejszą Warszawą, oraz interpretują teksty literackie.

Projekt został zrealizowany według pomysłu i scenariusza dr Wiesławy Młynarczyk z Działu Edukacji MGW. Wzięli w nim udział reżyser Paweł Passini i młodzież z Ogniska Teatralnego „U Machulskich”.

Prezentacja cyklu towarzyszy obchodom 80. rocznicy zamknięcia granic getta warszawskiego, organizowanym przez Muzeum Getta Warszawskiego wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i TSKŻ-Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce.