Galeria 9 | Życie w zawieszeniu (10/1942–04/1943)

Zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego galerii dziewiątej wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego – „Życie w zawieszeniu (10/1942–04/1943)”.

Po wysiedleniach w getcie wciąż pozostawało około 50 000 osób. Galeria koncentruje się na życiu tej społeczności i jej walce o przetrwanie, i zostanie podzielona na trzy tematy.

  • Pierwszy temat dotyczy przekształcenia getta w obóz pracy podzielony na sektory.
  • Drugi jest poświęcony dezintegracji społecznej w getcie, w którym po wysiedleniach nastał nihilizm i apatia, a normy społeczne uległy destablizacji, i co znalazło odzwierciedlenie m.in. w grabieży mienia pozostawionego przez zesłańców, pijaństwie i rozwiązłości.
  • Wreszcie trzeci, w którym przedstawiony zostanie proces przekształcenia ruchów młodzieżowych i organizacji politycznych w organizacje bojowe (ŻOB i ŻZW) oraz ich działalność w rozpatrywanym okresie do powstania w styczniu 1943 roku.

W filmie wystąpiła dr Daniela Ozacky-Stern, kuratorka galerii.