Galeria 7 | Żydzi a okupowane miasto

Zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego siódmej galerii wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego – „Żydzi a okupowane miasto”.

Galeria przedstawia relacje polsko-żydowskie w okresie od 1940 do 1944 roku. Pod względem merytorycznym celem galerii jest identyfikacja postaw polskiego społeczeństwa wobec Żydów. Znajdziemy tu całą gamę postaw i zachowań – od wrogości, niechęci i odrzucenia, poprzez obojętność i bezradność, aż po próby niesienia pomocy i ratowania Żydów. Narracja MGW traktuje getto jako część podzielonego i sterroryzowanego miasta, w którym nadal istniała (różnie umotywowana) współpraca między Polakami Żydami. Obejmowała ona przemyt żywności do getta lub próby pomocy społeczności żydowskiej. Niewątpliwie getto było częścią rzeczywistości okupowanej Warszawy, rzeczywistości dotykającej także Polaków. Dlatego też w galerii zostaną pokazane wzorce życia po drugiej stronie ściany. Obydwie społeczności, rozdzielone siłą, funkcjonowały jednak obok siebie, utrzymując stosunkowo liczne kanały komunikacji.

W filmie wystąpił dr Jacek Konik, kurator galerii.