Dr hab. Katarzyna Person Zastępczynią Dyrektora MGW

Muzeum Getta Warszawskiego i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma informują, że dr hab. Katarzyna Person od dnia 1 lutego 2024 r. obejmie stanowisko Zastępczyni Dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego ds. Naukowych i Wystawienniczych. Jednocześnie dr hab.  Katarzyna Person będzie kontynuować w ŻIH projekt wydawniczy angielskojęzycznej edycji Archiwum Ringelbluma. Muzeum Getta Warszawskiego współpracuje od 2018 r. z Żydowskim Instytutem Historycznym, realizując cele upowszechniania wiedzy o historii Żydów polskich.

Dr hab. Katarzyna Person jest historyczką. Kierowała Działem Naukowym Żydowskiego instytutu Historycznego i projektem Pełnej Edycji Archiwum Ringelbluma. Autorka m.in. książek Assimilated Jews in the Warsaw Ghetto, 1940-1943 (2014), Policjanci: wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim (2018), Dipisi: Żydzi polscy w amerykańskiej i brytyjskiej strefach okupacyjnych Niemiec, 1945-1948 (2019), Przemysłowa Concentration Camp: the Camp, the Children, the Trials (2023).