Czesław Miłosz: „Campo di Fiori”

„Miłosz (…) chciał powiedzieć, jaka jest kondycja ludzka, przyjrzeć się postawom Polaków, jak Polacy patrzyli na płonące getto” – mówi dr Wiesława Młynarczyk, główny specjalista w Dziale Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego i pomysłodawczyni filmowego cyklu reportaży Getto w literaturze. W jego trzeciej części, poświęconej wierszowi „Campo di Fiori” Czesława Miłosza (1943), uwaga zostanie poświęcona postawie ludności polskiej wobec Zagłady Żydów w roli biernego obserwatora.

„Getto w literaturze” przybliża cztery publikacje: „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall, „Rozmowy z katem” Kazimierza Moczarskiego, „Campo di Fiori” Czesława Miłosza i „Wspomnienia. Moja wersja” Wacława Izaaka Kornbluma. Celem projektu jest ukazanie getta z trzech perspektyw: ofiary, kata i świadka – zaangażowanego lub obojętnego. W każdym z odcinków jego bohaterowie poznają miejsce akcji, konfrontując je z dzisiejszą Warszawą, oraz interpretują teksty literackie.

Projekt został zrealizowany według pomysłu i scenariusza dr Wiesławy Młynarczyk z Działu Edukacji MGW. Wzięli w nim udział reżyser Paweł Passini i młodzież z Ogniska Teatralnego „U Machulskich”.

Prezentacja cyklu towarzyszy obchodom 80. rocznicy zamknięcia granic getta warszawskiego, organizowanym przez Muzeum Getta Warszawskiego wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i TSKŻ-Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce.