Anastazy Matywiecki (17.09.1914–26.08.1944)

prawnik, poeta, działacz społeczny, uczestnik Powstania Warszawskiego

Urodził się 17 września 1914 r. w Kobryniu, jako syn Zelika i Malki z d. Goldin. W 1931 r. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów związał się z lewicowymi środowiskami sympatyzującymi z komunizmem. Na krótko został też aresztowany za dystrybucje komunistycznych ulotek. Po zakończeniu studiów był aplikantem w kancelarii adwokackiej Leona Berensona, którego lewicowe poglądy w dużej mierze podzielał. Był członkiem rewolucyjnych organizacji, takich jak „Pochodnia”, „OMS Życie” i Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej. Pisał poezję, lecz żaden z jego utworów nie przetrwał wojny.

Podczas niemieckiej okupacji został przesiedlony do warszawskiego getta, gdzie był działaczem konspiracji oraz Żydowskiego Komitetu Narodowego – organizował pomoc i schronienia Żydom w Warszawie. Okoliczności jego ucieczki na tzw. aryjską stronę nie są znane. Podczas Powstania Warszawskiego służył w stopniu porucznika jako oficer Sztabu AL Okręgu Warszawa. Zginął 26 sierpnia 1944 r. wraz z czterema innymi dowódcami Armii Ludowej wskutek bombardowania kamienicy przy ul. Freta 16. Został ekshumowany w marcu 1945 r. i pochowany w grobie Sztabu AL na skwerze Hoovera w Warszawie. 26 sierpnia 2009 szczątki wszystkich pochowanych tam osób zostały przeniesione do zbiorowej mogiły w kwaterze AL na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.