Nowe publikacje wydawnictwa MGW

Podsumowania prowadzonych przez MGW badań archeologicznych na warszawskim Muranowie, zbiór felietonów o getcie warszawskim komiks o powstaniu getcie, oraz album prezentujący zdjęcia z obchodów powstania w getcie warszawskim – zachęcamy do zapoznania się z publikacjami, które ukazały się nakładem wydawnictwa Muzeum Getta Warszawskiego w ostatnim czasie. Wszystkie publikacje dostępne są do nabycia w naszym sklepie.

Jacek Konik: Głosy zabitego miasta. Wstępna prezentacja rezultatów badań archeologicznych na terenie dawnego getta warszawskiego w latach 2021-2022.

Książka dr. Jacka Konika „Głosy zabitego miasta” jest znakomitym połączeniem pracy naukowej z popularyzatorską. Pozwala zwykłemu laikowi zanurzyć się w zaginiony świat życia codziennego żydowskiej ludności Warszawy. […] Na jej łamach znajdziemy zarówno przedstawienie badań, jak i bardzo ciekawy przekaz ikonograficzny wydobytych artefaktów. Przedstawiają one codzienną egzystencję żydowskich warszawiaków w wybranych aspektach kultury materialnej. Pokazują one bardzo przekonywująco, na załączonych zdjęciach: nieoczywistą  symbolikę sześcioramiennej gwiazdy; codzienność w mieszkaniu i w kuchni, naczynia kuchenne, zastawę stołową,  porcelanę, fajans, kamionkę szkło , oświetlenie, ogrzewanie, szklane opakowania-butelki, […] fabryki książek i dokumentów i wreszcie przedmioty związane z żydowską religijnością. Całość napisana świetnym językiem, opatrzona bogatym aparatem naukowym, zachęca do uważnej lektury, przynosząc wiedzę na temat konieczności łączenia archeologii z historią najnowsza.

Z recenzji dr hab. Elżbiety Mazuk, prof. IAE PAN

 • Wydawnictwo: Muzeum Getta Warszawskiego, Wydawnictwo Chronicon
 • Rok wydania: 2023
 • Liczba stron: 183
 • Waga: 0,5 kg
 • Okładka: twarda

Tomasz Bereźnicki: „Getto płonie. Historia łączniczek powstania w getcie warszawskim”

Publikacja autorstwa Tomasza Bereźnickiego jest jedną z nielicznych na polskim rynku wydawniczym pozycji ukazujących dramat powstańców w getcie warszawskim w formie komiksu. To pozycja tym bardziej niezwykła, że tragiczne wydarzenia poznajemy, śledząc losy trzech młodych Żydówek, koleżanek z podwórka, które w obliczu niemieckiego nazistowskiego terroru stają z bronią w ręku do walki z okupantem.

Narratorem jest Daniela, łączniczka i sanitariuszka Żydowskiej Organizacji Bojowej, cudem ocalała z niemieckiej pacyfikacji bunkra przy ulicy Miłej 18. Dzięki niej poznajemy historię getta od początków jego utworzenia, poprzez życie codzienne mieszkańców, po wydarzenia na Umschlagplatz latem 1942 r. i deportację Żydów z getta do obozu zagłady w Treblince. Obserwujemy brutalność i bezwzględność nazistowskich oprawców, a także heroiczną walkę młodych bojowniczek i bojowców, świadomych nieuchronności losu i gotowych na śmierć.  Komiks powstał z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim i – mamy nadzieję – pozostanie trwałym świadectwem jej obchodów.

Powstałą w oparciu o komiks wystawę plenerowa o tym samym tytule obejrzeć można na Placu Grzybowskim w Warszawie. Wystawa, której kuratorem jest dr Paweł Freus z Działu Naukowo-Badawczego MGW, potrwa do 29 grudnia 2023 r.

 • Wydawnictwo: Muzeum Getta Warszawskiego
 • Rok wydania: 2023
 • Liczba stron: 52
 • Waga: 0,050
 • Okładka: miękka

„Wolność! Zwróćcie nam naszą…”. Eseje historyczne o getcie warszawskim. Tom I.

„W roku trzydziestym dziewiątym poszedłem inną drogą…”. Eseje historyczne o getcie warszawskim. Tom II

Pod redakcją Martyny Grądzkiej-Rejak i Konrada Zielińskiego

Czytelnik znajdzie w książce kilkadziesiąt esejów historycznych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania getta warszawskiego. Przygotowany przez pracowników i współpracowników MGW, badaczy o uznanym dorobku naukowym, zajmujących się Holokaustem zbiór przybliża losy największego getta w okupowanej Europie, „miasta w mieście”, utworzonego jesienią 1940 i ostatecznie „zlikwidowanego” w maju 1943 r. Artykuły, podzielone na kilka części tematycznych, dotyczą m.in. utworzenia getta, poszczególnych grup uwięzionych w nim ludzi, funkcjonowania Judenratu i instytucji przy nim afiliowanych, warunków bytowych, życia kulturalnego i religijnego, biernego i czynnego oporu, wreszcie pamięci o getcie i śladów dawnej dzielnicy żydowskiej wpisanych we współczesną tkankę miasta.

Na drugi tom tekstów złożyły się przygotowane w formie popularno-naukowej artykuły dotyczące postaci związanych z Warszawą oraz losów warszawskich Żydów i innych osób zmuszonych przez Niemców do zamieszkania w odosobnionej i skazanej na zagładę dzielnicy. Tytuł publikacji zaczerpnięto z wiersza Telefon Władysława Szlengla, poety getta warszawskiego.

 • Wydawnictwo: Muzeum Getta Warszawskiego, Chronicon
 • Rok wydania: 2022
 • Liczba stron: 248 (Tom I), 225 (Tom II)
 • Waga: 0, 4 kg
 • Okładka: miękka

Tamara Włodarczyk, Ignacy Einhorn: Żydowska pamięć o powstaniu w getcie warszawskim

Dwujęzyczna publikacja przybliżająca historię i genezę obchodów rocznic powstania w getcie warszawskim – od końca lat 40. XX w. aż do drugiej dekady XXI wieku. Teksty uzupełnione zostały archiwalnymi fotografiami.

„Żydowska pamięć o powstaniu w getcie warszawskim jest częścią pamięci o Holokauście. Tej pamięci, która dla większości Żydów stała się moralnym obowiązkiem (…) Żydowski nurt pamięci o powstaniu w getcie warszawskim od samego początku był czymś więcej niż tylko upamiętnienie bohaterskich bojowników getta i ich chwalebnych czynów. Był także pamięcią o sześciu milionach ofiar żydowskich, które pochłonęła Zagłada” – piszą we wstępie autorzy publikacji.

 • Wydawcy: Muzeum Getta Warszawskiego, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
 • Rok wydania: 2023
 • Liczba stron: 143
 • Waga: 1 kg
 • Okładka: twarda

Te oraz inne publikacje wydawnictwa Muzeum Getta Warszawskiego dostępne są w naszym sklepie internetowym