Wideo-instalacja „Miasto za murem” Karoliny fender Noińskiej // jajkofilm

Zapraszamy na projekcje wideo-instalacji „Miasto za murem” autorstwa Karoliny fender Noińskiej // jajkofilm, które trwać będą tydzień od 16 do 22 listopada w godzinach 17–22 na placu Grzybowskim.

Artystyczna wideo-instalacja autorstwa Karoliny fender Noińskiej // jajkofilm składa się z archiwalnych zdjęć przedstawiających mieszkańców getta warszawskiego. Postaci na nich uwiecznione pojawią się na fasadzie kamienicy Majera Wolanowskiego przy ul. Próżnej 14, która w 1940 r. znalazła się w granicach tzw. żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. Projekt ma na celu skłonienie widza do refleksji nad losem getta warszawskiego i jego mieszkańców. Wybór jednego z nielicznych ostańców niejako przypomina też o tragicznym końcu powstania w getcie, w trakcie którego zrównano z ziemią prawie cały teren. W obliczu zniszczenia niemal wszystkich dowodów swojej niegdysiejszej obecności, mieszkańcy miasta za murem będą przypominać o swojej historii podczas tygodniowej projekcji wideo-instalacji.

gdzie: kamienica Majera Wolanowskiego przy ul. Próżnej 14, plac Grzybowski
kiedy: 16.11–22.11/2022, godz. 17:00–22.00

premierowy pokaz: 16 listopada o godz. 17:00

Projekcje będą odbywać się codziennie od 16 do 22 listopada w godzinach 17:00–22:00. Pokaz premierowy będzie dodatkowo transmitowany na facebooku Muzeum Getta Warszawskiego.

Patronat honorowy nad wideo-instalacją objął Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Pokazy wideo-instalacji „Miasto za murem” wpisują się w program obchodów 82. rocznicy zamknięcia getta warszawskiego, zorganizowanych razem z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.