W Pradze o społecznościach żydowskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Dr Hanna Węgrzynek – zastępca dyrektora ds. naukowych i wystawienniczych w Muzeum Getta Warszawskiego – wygłosiła w stolicy Czech wykład na temat dziejów Żydów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

„Po-lin: Židé v republice mnoha národů” („Polin – Żydzi w Republice wielu narodów”) to tytuł wystawy, którą od kilku lat można oglądać w praskim Żydowskim Centrum Edukacyjno-Kulturalnym, usytuowanym ulicy Meiselovej 15. Została ona przygotowana we współpracy z dr Hanną Węgrzynek, która w styczniu została zaproszona przez Instytut Polski, by wygłosić tam wykład dotyczący Żydów w Rzeczypospolitej przy Obojga Narodów z uwzględnieniem związków z Żydami z Czech oraz z Europy Zachodniej. Pytania zadane dr Węgrzynek po wykładzie dotyczyły całego okresu dziejów Żydów. – Pomimo tego, że czeska społeczność żydowska nie była liczna, dziś ludzie żywo interesują się jej historią i tłumnie odwiedzają wszystkie miejsca związane z obecnością Żydów w Pradze – powiedziała dr Węgrzynek.

Dzień później w Synagodze Maisela odbył się zorganizowany przez Instytut Polski wieczór literacko-muzyczny związany z wydaniem w przekładzie na język czeski „Adama Czerniakowa dziennika getta warszawskiego”. Fragmentom książki towarzyszyły piosenki wykonywane w języku jidysz. W trakcie wieczoru dr Hanna Węgrzynek wygłosiła wprowadzenie na temat getta warszawskiego i powstającego właśnie Muzeum Getta Warszawskiego. Przebudowana w XVII w., po pożarze, Synagoga Maisela podlega praskiemu Muzeum Żydowskiemu. To założone w 1906 r. muzeum może się pochwalić jedną z największych na świecie kolekcji judaików, liczącą około 40 tysięcy eksponatów i 100 tysięcy książek. Oferuje zwiedzającym siedem wystaw stałych.

Anna Kilian