„Volksdeutsche w Generalnym Gubernatorstwie…”

Isabel Röskau-Rydel (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Volksdeutsche w Generalnym Gubernatorstwie na przykładzie dystryktu krakowskiego.

W listopadzie 2019 r. Muzeum Getta Warszawskiego wspólnie z Polskim Towarzystwem Studiów Żydowskich (PTSŻ), Żydowskim Instytutem Historycznym (ŻIH), European Network Remembrance and Solidarity (ENRI) i Touro College Berlin zorganizowało międzynarodową konferencję naukową pt. „The Beginning of Nazi Occupation: Patterns of Continuity and Changes in Jewish and Polish Life”. Wydarzenie wpisało się w przypadającą w ubiegłym roku 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.  Jego celem było dokonanie pogłębionej, naukowej analizy wpływu okupacji niemieckiej na sytuację na ziemiach polskich i postaw ludności w pierwszym roku wojny, ale także porównanie paradygmatów badawczych i podejścia metodologicznego. W konferencji wzięło udział kilkudziesięcioro badaczy z kraju i zza granicy. Zapraszamy na kolejny wykład.

Volksdeutsche w Generalnym Gubernatorstwie na przykładzie dystryktu krakowskiego

Isabel Röskau-Rydel jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W jej dorobku znajdują się liczne artykuły naukowe i monografie z zakresu historii stosunków polsko-niemieckich i polsko-austriackich w XIX i XX wieku. Jej rozprawa habilitacyjna pt. „Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772-1918. Kariery zawodowe – środowisko – akulturacja i asymilacja” otrzymała Nagrodę im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Historyczna w Krakowie.