Uroczyste przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy

23 października o 12:00 dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski uroczyście przekazał plac budowy Generalnemu Wykonawcy. Symboliczny klucz do Szpitala im. Bersohnów i Baumanów został wręczony  Prezesowi Zarządu Adamietz sp. z.o.o. panu Rajmundowi Adamietzowi oraz panu Wojciechowi Gerberowi, Prezesowi Zarządu Adamietz Warszawa.

Symboliczne przekazanie kluczy na ręce wykonawcy jest kolejnym ważnym krokiem na drodze do tworzenia Muzeum Getta Warszawskiego.

„Za 30 miesięcy w tym budynku otworzymy, mam nadzieję z Bożą pomocą budynek Muzeum wraz z wystawą stałą.  To muzeum jest bardzo potrzebne szczególnie w dziś czasach, w czas w których ciągle słyszymy słowa nienawiści. W sobotę usłyszeliśmy w Warszawie słowa Oczyścić świat z Żydów. Było to dla nas bardzo bolesne. Było to dla mnie, potomka Ocalałego, przerażające. W takich chwilach zawsze myślę, że jedyną rzeczą, które może zmienić świat, jest edukacja. I to Muzeum, Muzeum Getta Warszawskiego, będzie opowiadało historię ludzi, którzy zginęli, ale którzy chcieli nam cos ważnego przekazać. Żeby świat był lepszy, szczęśliwszy, żebyśmy żyli w pokoju”,  mówił dziś dyrektor MGW Albert Stankowski.

Pan Marian Turski, przedstawiciel Rady Muzeum Getta Warszawskiego, Ocalały, przekazał do odczytania następujące słowa:

Jestem ogromnie rad, że budowa Muzeum Getta Warszawskiego osiągnęła kolejny etap. Wszyscy na to czekaliśmy. Ciesząc się z postępów budowy Muzeum, chciałbym jednocześnie podkreślić, że naśladując epokę Zagłady ataki Hamasu na osiedla żydowskie w Izraelu i nie zawsze korzystne reakcje na nie na świecie, w tym choćby niedawna manifestacja w Warszawie, podczas której podnoszono hasła, by takich jak ja wrzucić do kosza na śmieci, udowadniają, że edukacja o Zagładzie jest dziś niezwykle potrzebna.