„Ściany” w Szpitalu Bersohnów i Baumanów

Na drugą część nowego projektu internetowego Działu Wystaw MGW – „MUR / Ściany” – składa się film oparty na poemacie Icchaka Berenszteina o tym samym tytule, wg scenariusza i w reżyserii Rafała Kosewskiego, kuratora tego przedsięwzięcia

17 listopada 2020

Impulsem do nakręcenia filmu była lektura tekstu Icchaka Berenszteina, który w wyjątkowy sposób przybliża doświadczenie zamknięcia i osamotnienia” – mówi Rafał Kosewski. „Wnętrza budynku Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów – miejsca tak niezwykle ważnego dla historii Warszawy i warszawskich Żydów – od początku stanowiły dla nas naturalną scenerię dla zilustrowania duchowego pejzażu getta, wyrażonego przez Berenszteina. W zamkniętym świecie korytarzy i opuszczonych pokojów rozgrywa się dramat wykluczenia i konstatacji nadciągającej Zagłady, przyjmowanej – jaki pisał autor poematu – „bez protestu i bez rezygnacji”.

Icchak Berensztein był krytykiem literackim, eseistą i psychologiem, który współpracował z podziemną organizacją Oneg Szabat, która pod kierownictwem Emanuela Ringelbluma zbierała materiały i tworzyła archiwum, dokumentujące życie codzienne getta warszawskiego. Poemat Ściany przedstawia dwie nakładające się rzeczywistości. Z jednej strony jest zapisem wewnętrznego stanu konkretnej jednostki, zmagającej się z klaustrofobicznym uniwersum getta – światem umierającym, cierpiącym z głodu i chorób. Z drugiej strony zamknięcie Żydów za murem interpretowane jest jako powtórne wygnanie z raju, który w świadomości autora przybiera formę nadwiślańskiej przyrody.

Scenarzystą i reżyserem „Ścian” jest Rafał Kosewski z Działu Wystaw MGW. Słowa Berenszteina wypowiada aktor Jakub Kotyński. Autorami zdjęć są: Krzysztof Kiziewicz, Radovan Lee i Bartek Warzecha, montażu – Artur ‚franc’ Broniszewski, dźwięku – Mateusz Rychlicki.

Strona projektu: https://mur.1943.pl/

Anna Kilian

Zdj. Bartek Warzecha