Obchody wybuchu powstania w getcie warszawskim w latach 70. XX wieku

W 1973 roku obchody trzydziestej rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim z założenia miały przede wszystkim propagandowy wydźwięk. Ich głównym organizatorem był Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu i ZBoWiD, przy współudziale TSKŻ.

W przeddzień rocznicy w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się koncert, podczas którego wystąpił chór i orkiestra Teatru Wielkiego oraz artyści scen warszawskich. Dzień później składano wieńce pod pomnikiem Bohaterów Getta, w obecności kompanii honorowej i orkiestry Wojska Polskiego. Wzięli w tym udział przedstawiciele organizacji żydowskich z Argentyny i Brazylii oraz Światowego Kongresu Żydów z jego przewodniczącym Nachumem Goldmanem.

W ramach obchodów odbyły się także uroczystości na terenie dawnych obozów zagłady KL Auschwitz, w Treblince, Sobiborze i na Majdanku (KL Lublin), a także na terenie byłych gett w Białymstoku, Będzinie i Częstochowie.

W 1978 roku trzydziesta piąta rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim po raz kolejny miała stać się dla władz PRL okazją do poprawienia wizerunku polskiego rządu na arenie międzynarodowej. Głównymi organizatorami obchodów rocznicowych był ZBoWiD i TSKŻ. W obchodach wzięły udział liczne delegacje zagraniczne, w tym reprezentacja Światowego Kongresu Żydów z honorowym przewodniczącym Nachumem Goldmanem i Światowej Organizacji Żydowskich Bojowników, Partyzantów i Więźniów Obozów ze Stefanem Grajkiem. Po raz pierwszy zaproszono przedstawicieli organizacji religijnych – m.in. gmin żydowskich z Węgier i Rumunii.

Zdjęcia: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, NAC, ŻIH, TSKŻ