Obchody wybuchu powstania w getcie warszawskim w latach 60. XX wieku

W 1963 roku organizatorami dwudziestej rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim był Związek Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Stołeczny Komitet Frontu Jedności, przy współudziale TSKŻ oraz Rady Ochrony Pamięci i Walk Męczeństwa.

Hasło przewodnie uroczystości rocznicowych brzmiało: „Nigdy nie zapomnimy! Nigdy nie przebaczymy!”. Obchody zostały zorganizowane we wszystkich miastach, gdzie działały oddziały TSKŻ.

W 1968 roku dwudziesta piąta rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim odbywała się w cieniu kampanii antysemickiej rozpoczętej w 1967 roku, zerwania stosunków dyplomatycznych z Izraelem oraz wydarzeń marcowych. Ich konsekwencją było ograniczenie działalności TSKŻ i marginalizacja roli tej organizacji w obchodach rocznicowych. W związku z tym część działaczy TSKŻ sugerowała swoim członkom, aby nie brać udziału w akademiach, a wieńce pod pomnikiem złożyć 19 kwietnia. Efektem tych działań był bojkot uroczystości przez większość środowiska żydowskiego.

Oficjalne uroczystości odbyły się 18 i 21 kwietnia 1968 roku, a ich głównym organizatorem był ZBoWiD.

Obchody wybuchu powstania w getcie warszawskim w latach 60.