Obchody wybuchu powstania w getcie warszawskim w latach 50. XX wieku

Począwszy od 1949 roku obchody kolejnych rocznic wybuchu powstania w getcie warszawskim zaczynały być coraz bardziej upolitycznione i stopniowo zatracały swój żydowski charakter.

Uroczystości zaczynały coraz bardziej przypominać masowe manifestacje, których celem nie było upamiętnienie bojowników getta, a szerzenie ideologii komunistycznej. Do udziału w nich angażowano polskie szkoły, zakłady pracy i robotników, którzy brali w nich udział bynajmniej nie dobrowolnie. Stworzony wówczas model oficjalnych obchodów rocznic powstania w getcie warszawskim powielany był przez długie lata. Powstanie z 1943 roku powoli przestawało być żydowską walką, a stawało się symbolem „antyfaszystowskiej walki o honor narodu żydowskiego, o wolność, pokój i socjalizm”.