Fotorelacja | Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 2023

27 stycznia obchodzono Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu — tego dnia w 1945 roku żołnierze 60. armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego wyzwolili KL Auschwitz-Birkenau. Uroczystości związane z tą rocznicą odbywały się w całej Polsce.

W Warszawie uroczystości odbywały się przed Pomnikiem Bohaterów Getta, gdzie spotkali się przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, placówek dyplomatycznych, organizacji społecznych i kulturalnych, a także mieszkańcy miasta. Ceremonia rozpoczęła się żydowską modlitwą za dusze zmarłych El Malei Rachamim. Następnie głos zabrał wiceminister kultury Jarosław Sellin, który podkreślił, że „dziś każdy z nas, stojących w Warszawie, przed Pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego staje się strażnikiem, przekazującym pamięć o zamordowanym w czasie II wojny światowej narodzie żydowskim”. „W Międzynarodowym Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu powinniśmy pamiętać, przestrzegać, ale też ostrzegać przed tymi, którzy nie pamiętają i nie wyciągają wniosków” — dodał.

Podczas ceremonii przemawiali również: wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka Fundacji Shalom Gołda Tencer, a także dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski, który podkreślił, że „spotykamy się w niespokojnym czasie, w którym pamięć o ofiarach Holokaustu, ma szczególne znaczenie”. Uroczystość zakończyła się modlitwą ekumeniczną.

Główne uroczystości odbywały się tego dnia w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. W obchodach upamiętniających 78. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz wzięli udział przedstawiciele polskich i zagranicznych władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele duchowieństwa i dyplomaci, a także pracownicy muzeów oraz organizacji społecznych i wyznaniowych. Muzeum Getta Warszawskiego reprezentowała wicedyrektor Hanna Wróblewska.

W obchodach uczestniczyła się również grupa 18 Ocalałych. „Stojąc tu, w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau, z przerażeniem słucham wiadomości ze strony wschodniej, że tam jest wojna. Wojska rosyjskie, które nas tu wyzwoliły, tam prowadzą wojnę na Ukrainie. Dlaczego? Dlaczego?” — pytała pod koniec swojego przemówienia jedna z nich, urodzona w 1933 r. Zdzisława Włodarczyk.

Uroczystości zakończyły się przemówieniem dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau dr. Piotra Cywińskiego. „Milczeć, znaczy oddawać głos sprawcom, Zachować neutralność oznacza wyciągnąć dłoń ku gwałcicielowi, pozostać obojętnym to nic innego jak dawać przyzwolenie mordercom. Dziś oto, na naszych oczach, pamięć mówi nam: sprawdzam! Dziś widać bardzo wyraźnie, czyje drzwi się otwierają, a czyje pozostają zamknięte” — powiedział, nawiązując do obecnej sytuacji w Ukrainie.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w listopadzie 2005 roku. Datę obchodów tego święta wyznaczono na 27 stycznia — tego dnia w 1945 roku żołnierze 60. armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego wyzwolili KL Auschwitz – największy niemiecki obóz koncentracyjny na okupowanych ziemiach polskich, gdzie od czerwca 1940 r. zamordowano ponad milion osób.