MGW i Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy

2 października, w Dniu Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy, Muzeum Getta Warszawskiego wzięło udział w uroczystości otwarcia wystawy „Sakramentki i redemptoryści w Powstaniu Warszawskim” przy Placu Męczenników Warszawskiej Woli

6 października 2020

Zginęło ich 40 tysięcy. Liczba nie jest pewna, historycy do dziś ją ustalają. Znamy nazwiska 6 tysięcy. Wśród nich 30 redemptorystów ze zgromadzenia przy ulicy Karolkowej – ofiary rzezi Woli. Znaleźli się w złym miejscu i w złym czasie. Powstańcza Warszawa: w nocy z 5 na 6 sierpnia 1944 roku do kościoła pod wezwaniem Klemensa Hofbauera wpadły wojska niemieckie. Kościół mieli opuścić wszyscy zakonnicy oraz szukająca w nim schronienia okoliczna ludność. Zostali zagnani do kościoła św. Wojciecha. Tam Niemcy oddzielą zakonników od reszty i skierują na pobliski plac. Najpierw Niemcy zabili braci zakonnych, ostatni zginął przeor. Uwięzieni w kościele mężczyźni ułożyli ich ciała w stos. Niemcy podpalili zwłoki. Dwa lata później, w pozostałych po spaleniu prochach, zostaną odnalezione krzyże noszone przez braci i klucze do furty klasztornej.

W niecałe trzy tygodnie po tym mordzie zginie 13 sióstr sakramentek z Nowego Miasta. Nie chciały opuścić kościoła i znajdującej się w nim ludności cywilnej. Zginęły pod gruzami walącego się dachu.

2 października, w Dniu Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy, przy Placu Męczenników Warszawskiej Woli odbyła się uroczystość otwarcia wystawy „Sakramentki i redemptoryści w Powstaniu Warszawskim”, połączona  z promocją książki o tym samym tytule, autorstwa ks. prof. Pawła Mazanki. Prezentacja książki i filmu opowiadającego o zakonnicach i zakonnikach w Powstaniu Warszawskim miała miejsce w Audytorium Jana Nowaka Jeziorańskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Ksiądz profesor Paweł Mazanka, kierownik katedry Metafizyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, poświęca swój czas i energię nie tylko historii zakonu, którego jest członkiem. Od lat pielęgnuje pamięć o żydowskich mieszkańcach miasta swojego urodzenia, Szydłowa. O tych zainteresowaniach chcemy z nim porozmawiać w najbliższym czasie.

dr Halina Postek

Zdj. MGW